Momenteel werken wij aan onze webportal. Onze excuses voor het ongemak. Neem contact op met onze afdeling Verkoop +31 (0)40 20 88 582
Momenteel kan de prijs voor dit artikel niet worden getoond. Probeer het later nog eens of neem contact op met onze afdeling Sales 036 - 54 95 151 of stuur een e-mail naar sales@mcbspecials.eu
Dit product is momenteel niet leverbaar.

Privacy statement

MCB als verwerker van persoonsgegevens

Door middel van dit statement verstrekt MCB informatie over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt binnen de MCB Group. MCB Group, hierna te noemen MCB, bestaat uit verschillende bedrijven die als metaalgroothandel actief zijn in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De holdingmaatschappij MCB International BV is gevestigd te Valkenswaard, Nederland (John F. Kennedylaan 59, Postbus 2, 5550 AA). MCB is samen met de verschillende dochterbedrijven uit de MCB Group verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door MCB worden gegevens van zakelijke relaties verwerkt, namelijk van potentiële danwel bestaande klanten, leveranciers en andere partners. De gegevens die MCB verwerkt van haar zakelijke relaties zijn hoofdzakelijk algemene bedrijfsgegevens, die niet vallen onder de wettelijke regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens van contactpersonen (naam, contactgegevens, functie) van alle zakelijke relaties worden echter wel als te beschermen persoonsgegevens aangemerkt.

De verwerking van persoonsgegevens binnen MCB vindt daarnaast plaats ten aanzien van haar werknemers. MCB verwerkt van haar werknemers uitsluitend gegevens die nodig zijn in het kader van het bijhouden van een personeelsdossier en, indien van toepassing, een verzuimdossier. Gedurende het dienstverband en de wettelijke bewaartermijnen na het eindigen van het dienstverband bewaart MCB, naast de wettelijk voorgeschreven basisgegevens van werknemers, in het dossier een kopie van het identiteitsbewijs, en in sommige gevallen referenties, getuigschriften en diploma’s.

MCB gaat met alle door betrokkenen verstrekte gegevens uiterst zorgvuldig om en streeft er te allen tijde naar om volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te handelen. MCB focust zich daarnaast op beveiliging van de ICT-processen en -systemen en het beschermen van de privacy van haar werknemers en de gegevens van haar zakelijke relaties.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

MCB verwerkt persoonsgegevens van haar zakelijke relaties met de volgende doeleinden:

  • Het vervullen van de rol van klant, leverancier of samenwerkingspartner binnen de verschillende facetten van dienstverlening waarin MCB werkzaam is, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen horen: het beheren van gegevens van potentiële en bestaande klanten in CRM en het onderhouden van deze zakelijke relaties.

Zakelijke relaties hebben het recht op inzage in hun door MCB verwerkte persoonsgegevens.

Na aanmelding en inloggen op de webportals van MCB via “Mijn MCB” kan opgeslagen informatie worden ingezien onder “Mijn gegevens”. Zakelijke relaties die geen toegang hebben tot de “Mijn MCB”-omgeving kunnen hun opgeslagen gegevens via hun vaste contactpersoon opvragen. MCB analyseert regelmatig hoe bezoekers van de MCB-website deze gebruiken, waardoor MCB in staat is om verbeteringen aan te brengen. Om gebruik te maken van de MCB- klantenservice dient een aanmeldingsprocedure te worden doorlopen, waarbij gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze aanmeldingsgegevens worden gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen. De inhoud van de e-mails en/of chatsessies met onze klantenservice kan gebruikt worden in het kader van trainings-, coachings-, kwaliteits- en/of beoordelingsdoeleinden. Onderdeel van de diensten van MCB aan klanten zijn de mailings die MCB regelmatig verstuurt. Indien de klant e-mails van MCB ontvangt, registreert MCB de interacties van de klant, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor de klant relevant is. Indien men nieuwsbrieven wenst te ontvangen, dan kan hiertoe het e-mailadres via de websites worden achtergelaten. Afmelden van de mailings kan door in de laatst ontvangen e-mail op de desbetreffende link te klikken.

Tevens hebben zakelijke relaties het recht om een verzoek in te dienen tot wijziging of het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken dienen bij de conactpersoon binnen de organisatie van MCB te worden ingediend.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden niet langer bewaard dan de bewaartermijnen die in de relevante wet- en regelgeving zijn bepaald.

Persoonsgegevens van werknemers

MCB verwerkt persoonsgegevens van haar werknemers met de volgende doeleinden:

  • het vervullen van haar rol als werkgever, zowel voor vaste als tijdelijke medewerkers, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen behoren: het opbouwen en beheren van personeels- en verzuimdossiers, het voldoen aan verplichtingen in het kader van re-integratie en het voeren van een salarisadministratie;
  • het verstrekken van gegevens aan bewerkers van MCB, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen MCB en deze bewerker. Een bewerker van MCB dient altijd een bewerkersovereenkomst te ondertekenen waarin de rechten van de betrokkenen voldoende geborgd zijn en de bewerker verplicht wordt de gegevens passend te beveiligen.

Werknemers hebben het recht op inzage in hun door MCB verwerkte persoonsgegevens, en hebben het recht om een verzoek in te dienen tot wijziging of het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken dienen te allen tijde bij de HR Adviseur van de betreffende werknemer te worden ingediend. Persoonsgegevens van werknemers worden niet langer bewaard dan de bewaartermijnen die in de relevante wet- en regelgeving zijn bepaald.

Verstrekken van gegevens aan derden, bewerkers inschakelen

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst, danwel in het kader van de naleving van relevante wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van haar rol als werkgever kan MCB gebruik maken van dienstverlening door derden. De betreffende derden kunnen persoonsgegevens verwerken, waardoor zij als bewerker worden aangemerkt volgens de wet. MCB eist van haar bewerkers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens en zal de afspraken in een bewerkersovereenkomst vastleggen. MCB verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens, noch van werknemers, noch van zakelijke relaties, aan derden ten behoeve van commercieel gewin.

Cookies

MCB maakt op haar bedrijfswebsites gebruik van analytische cookies. Dit houdt in dat MCB statistieken van haar website verzamelt zoals bijvoorbeeld welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak deze bezocht worden en hoelang deze bezocht worden. Daarnaast past MCB tracking cookies toe. Tracking cookies volgen de bezoekers op de website en webshop van MCB. Tracking cookies verzamelen in eerste instantie alleen IP-adressen en locaties. Echter, bezoekers kunnen enkel bestellingen plaatsen in de webshop van MCB met een persoonlijk account. Wanneer bezoekers een account aanmaken, kunnen de aankoopprocessen worden getrackt door middel van tracking cookies.

Tot slot

MCB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze versie is vastgesteld in mei 2018.

Chat

Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om onderstaande velden in te vullen om de chat te starten.

MCB is beschikbaar van 8:00 tot 20:00 uur 's avonds.

Chat nu